Styrelse

STYRELSEStyrelse 2022


Ordförande: Katia Eder

Sekreterare: Stefan Persson

Kassör: Kent Backeby

Ledamöter: Robert Johansson, Sune Mortimer

Suppleant: Ida Uddas-Sigfridsson, Anna Myrberg

Revisorer: Eva Nordlund och Göran Stigsson

Valberedning: Vakant